Connie Moltubakk

Connie Moltubakk Lite Svart Hvit

Connie Moltubakk er født 1963 i Danmark, oppvokst i Sverige og USA. Hun er utdannet innen grafisk design og har en mastergrad i ledelse og- anvendt organisasjons psykologi. Hun bor i Oslo og har to ganger, i 1999 og 2000, mottatt Merket for god design i samarbeid med Røros Tweed. Pleddet «Champagnebobler» ble lansert i år 2000 i forbindelse med millennium jubileet. Moltubakk har også laget tekstil-design for IKEA og er representert på IKEA-museum i Älmhult, Sverige.